Bildande av Bredbandsförening

Bredbandsförening och aktuell information 28 december 2015

Med detta inlägg vill vi uppdatera er alla på vad som händer på bredbandsfronten. Först att berätta är att vi nu, med bakgrund av det stora intresset som finns, har bildat Näsums fiberförening ekonomiskt förening, kort kallat Näsums Fiberförening. Följande personer är invalda i styrelsen;

Mikael Stark, ordförande

Jim Magnusson, vice ordförande

Elin Daufeldt, kassör

Malin Wildt-Persson, sekreterare

Christian Larsson, ledamot

Petter Andersson, ledamot

Pauli Daufeldt, suppleant

Ola Svensson, suppleant

Vi återkommer med kontaktuppgifter till styrelsen.

Jim Magnusson har erbjudit sig att ta på sig en projektledarroll tillsvidare. Vår ambition är fortfarande att vi ska kunna bilda diverse arbetsgrupper inom projektet utöver projektledaren och styrelsen, för att sprida arbetsinsatserna mellan oss.

Bildandet av föreningen möjliggör nu också att vi lämnar in en ansökan till Landsbygdsprogrammet för att kunna finansiera delar av utbyggnaden utanför byns tätort. Denna ska lämnas in nu och kompletteras sedan under tidig vinter för att beslutas i april enligt de uppgifter vi har nu. Vi vet att det är många ansökningar inne och det kommer att bli hård konkurrens, men vi kommer givetvis ha ambitionen att lämna in en så bra ansökan som möjligt. Vi kommer också att fundera på en plan b, c, d… för vad vi gör om vi inte får några pengar beviljade.

Vi arbetar just nu för att kunna möjliggöra ett kartmaterial, där man löpande kan se vilka hushåll som har lämnat in intresseanmälan utanför tätorten. Detta gör att vi får en samlad bild var intresset är stort respektive litet, och kanske även för er som är intresserade att hjälpa oss att sälja in intresset hos fler ;-). Vi återkommer när vi vet hur detta faller ut.

När det gäller tätorten fortsätter OKTV att erbjuda uppkoppling till fler och fler. Enligt den senaste rapporten är intresset stort och redan under våren/sommaren 2016 kopplas fler områden in. Telias dotterbolag har ju redan installerat fiber i Bromöllahems lägenheter i Näsum och vi vet att de troligtvis kommer att komma in i byn för övrigt. Vi vet dock inte när eller hur de ställer sig till OKTVs arbete. Vi avvaktar mer information.

För er som bor utanför tätorten och som inte lämnat in er intresseanmälan än – gör det! Det är mycket viktigt för oss att få in alla intresseanmälningar där är.

Stadgar Näsums Fiberförening

X