Näsums Byutveckling

Bakgrund

Under hösten 2011, på initiativ av bybor och med hjälp av coacher från Leader ESS hölls ett ett antal öppna ‘byaträffar’ där byns invånare bjöds in. Fokus var Näsums utveckling och deltagarna fick i uppgift att svara på ”Vad tänker du på när du tänker på Näsum?”, ”Hur ska Näsum vara om fem år?”, ”Hur ska det vara att tillfälligt besöka Näsum?”, ”Vad behöver Näsum för att bli ännu bättre?” och ”Hur ska det kännas att bo i Näsum?”. Utifrån detta uppkom många bra och kreativa idéer.  Under hösten 2012 växte en arbetsgrupp fram som sedan årsskiftet 2012/2013 arbetat vidare med alla de goda idéerna. 

Vad har arbetsgruppen gjort?

Arbetsgruppen har under våren 2013 arbetat med att prioritera och välja rätt väg, idéerna är många men insatserna ideella. Vi tänker att en mix av långsiktiga projekt som värker fram i kombination med kortsiktiga som skapar snabba resultat och ger glädje, optimism, gemenskap och ny kraft är den bästa lösningen. Framförallt är vår ambition att ta lite i stöten och att vi NÅR resultat!

Prioritet ett har varit att förberedda och ta fram material för denna hemsida, öppna upp en Facebooksida (www.facebook.com/nasumsbyutveckling) samt bilda föreningen Näsums Byutveckling. Dessutom har vi valt att övriga satsningar att börja med blir en spelkula (allaktivitetsplan på skolgården), julmarknad, bredband samt en träff med byns ungdomar för att se vad de har för drömmar och önskemål om sin by.

Vad vill vi?

Näsums Byutveckling är en oberoende grupp/forum för att samla Näsums invånare, företagare, föreningar och organisationer i viktiga frågor och föra dess talan. Målet är att folk vill bo kvar, att folk vill flytta hit och att företag vill verka här. Byutvecklingen ska ordna aktiviteter som ökar kontakten mellan byns invånare, skapar ett engagemang, ger glädje och framtidstro så att det på sikt skapas nya affärsmöjligheter, ökar aktivitetsutbudet, gör orten mer inbjudande att flytta till och framförallt ska det vara kul att leva här!

Hemsidan ska skapa ett gemensamt sätt att marknadsföra Näsum och alla våra samlade aktiviteter inför byborna och externa besökare. Visa på att vi har en stark gemenskap, ett brett utbud och nu underlättar vi för alla att ta del av det som finns. Detta ska skapa möjligheter, gemenskap och glädje över att bo i Näsum.

Vilka är vi?

Föreningen Näsums byutveckling består av en styrelse med 7 ledamöter samt medlemmar i föreningen. Önskemålet är dessutom  att alla som vill och kan ska vara med i det gemensamma arbete vi gör för att uppnå våra mål. Vi kommer att arbeta med arbetsgrupper kopplade till varje ”projekt”, och olika bybor kommer ingå i olika grupper. Utgångspunkten är att ALLA kan bidra med något!

Styrelsen består av följande personer med medföljande kontaktuppgifter och vi blir gärna kontaktade om du har idéer, synpunkter, önskemål eller vill vara med och hjälpa till!

Elin Daufeldt – Ordförande
elin.daufeldt@gmail.com
070-952 02 43

Elida Widerberg
elidda94@hotmail.com
073-969 16 04

Lars Nilsson
lars.nilsson@abelinstallationer.se

Marie Vesterberg
westerbergm@yahoo.com
070-602 47 10

Petter Andersson
petter.andersson@cgi.com
073-970 91 14

Rickard Nöbbelin
rnobbelin@hotmail.com
070-976 14 22

Sofia Svensson
sofiasven78@gmail.com
070-212 99 18

Suppleanter
Lars Norén
larsnoren47@gmail.com
070-745 12 92

Emelie Jönsson
emeliepersson8@hotmail.com
073-051 69 93

Bifogade filer
Årsmöte Protokoll 2017
Årsbokslut 2016
Verksamhetsberättelse för Föreningen Näsums Byutveckling 2016

 

X