test

maj, 2018

5majh:00- h:00Gemensam pilgrimsvandring på Ryssberget

6majh:30- h:00Näsums Hembygds- och Fornminnesförening - Vårutfärd till Ivön

10majh:00- h:00Friluftsgudstjänst vid församlingsexpeditionen i Näsum

18majh:00- h:00Vardagsvandring

20majh:30- h:00Pingstdagsgudstjänst i Näsums kyrka

21majh:00- h:00Lovsångskväll ”Ande, vind och liv” i Näsums kyrka

26majh:30- h:00Gospelkonsert i Näsums kyrka

28majh:00- h:00”Konfirmand 2019” i församlingshemmet i Näsum

maj, 2018

5majh:00- h:00Gemensam pilgrimsvandring på Ryssberget

6majh:30- h:00Näsums Hembygds- och Fornminnesförening - Vårutfärd till Ivön

10majh:00- h:00Friluftsgudstjänst vid församlingsexpeditionen i Näsum

18majh:00- h:00Vardagsvandring

20majh:30- h:00Pingstdagsgudstjänst i Näsums kyrka

21majh:00- h:00Lovsångskväll ”Ande, vind och liv” i Näsums kyrka

26majh:30- h:00Gospelkonsert i Näsums kyrka

28majh:00- h:00”Konfirmand 2019” i församlingshemmet i Näsum

maj, 2018

5majh:00- h:00Gemensam pilgrimsvandring på Ryssberget

6majh:30- h:00Näsums Hembygds- och Fornminnesförening - Vårutfärd till Ivön

10majh:00- h:00Friluftsgudstjänst vid församlingsexpeditionen i Näsum

18majh:00- h:00Vardagsvandring

20majh:30- h:00Pingstdagsgudstjänst i Näsums kyrka

21majh:00- h:00Lovsångskväll ”Ande, vind och liv” i Näsums kyrka

26majh:30- h:00Gospelkonsert i Näsums kyrka

28majh:00- h:00”Konfirmand 2019” i församlingshemmet i Näsum

maj, 2018

5majh:00- h:00Gemensam pilgrimsvandring på Ryssberget

6majh:30- h:00Näsums Hembygds- och Fornminnesförening - Vårutfärd till Ivön

10majh:00- h:00Friluftsgudstjänst vid församlingsexpeditionen i Näsum

18majh:00- h:00Vardagsvandring

20majh:30- h:00Pingstdagsgudstjänst i Näsums kyrka

21majh:00- h:00Lovsångskväll ”Ande, vind och liv” i Näsums kyrka

26majh:30- h:00Gospelkonsert i Näsums kyrka

28majh:00- h:00”Konfirmand 2019” i församlingshemmet i Näsum

X