test

november, 2018

02novh:00h:00Gravsmyckningsdag med öppet hus och kaffeservering, församlingshemmet i Näsum.

03novh:00h:00Minnesgudstjänst, Näsums kyrka

04novh:00h:00Alla helgons dag, Näsums kyrka

04novh:30h:00Spökrunda i Västanå

05novh:00h:00Julkonsert med Musikskolan, Näsums kyrka

07novh:00h:00Andakt, Öllerbacka

17novh:00h:00Syföreningsauktion, församlingshemmet i Näsum.

18novh:30h:00Gudstjänst, Näsums kyrka

21novh:00h:00Frälsarkransmässa, Näsums kyrka

24novh:00h:00Hjulrundan 2018

24novh:00h:00Öppet hus under (H)julrundan, församlingshemmet i Näsum

28novh:00h:00Öppet hus, församlingshemmet i Näsum

november, 2018

02novh:00h:00Gravsmyckningsdag med öppet hus och kaffeservering, församlingshemmet i Näsum.

03novh:00h:00Minnesgudstjänst, Näsums kyrka

04novh:00h:00Alla helgons dag, Näsums kyrka

04novh:30h:00Spökrunda i Västanå

05novh:00h:00Julkonsert med Musikskolan, Näsums kyrka

07novh:00h:00Andakt, Öllerbacka

17novh:00h:00Syföreningsauktion, församlingshemmet i Näsum.

18novh:30h:00Gudstjänst, Näsums kyrka

21novh:00h:00Frälsarkransmässa, Näsums kyrka

24novh:00h:00Hjulrundan 2018

24novh:00h:00Öppet hus under (H)julrundan, församlingshemmet i Näsum

28novh:00h:00Öppet hus, församlingshemmet i Näsum

november, 2018

02novh:00h:00Gravsmyckningsdag med öppet hus och kaffeservering, församlingshemmet i Näsum.

03novh:00h:00Minnesgudstjänst, Näsums kyrka

04novh:00h:00Alla helgons dag, Näsums kyrka

04novh:30h:00Spökrunda i Västanå

05novh:00h:00Julkonsert med Musikskolan, Näsums kyrka

07novh:00h:00Andakt, Öllerbacka

17novh:00h:00Syföreningsauktion, församlingshemmet i Näsum.

18novh:30h:00Gudstjänst, Näsums kyrka

21novh:00h:00Frälsarkransmässa, Näsums kyrka

24novh:00h:00Hjulrundan 2018

24novh:00h:00Öppet hus under (H)julrundan, församlingshemmet i Näsum

28novh:00h:00Öppet hus, församlingshemmet i Näsum

november, 2018

02novh:00h:00Gravsmyckningsdag med öppet hus och kaffeservering, församlingshemmet i Näsum.

03novh:00h:00Minnesgudstjänst, Näsums kyrka

04novh:00h:00Alla helgons dag, Näsums kyrka

04novh:30h:00Spökrunda i Västanå

05novh:00h:00Julkonsert med Musikskolan, Näsums kyrka

07novh:00h:00Andakt, Öllerbacka

17novh:00h:00Syföreningsauktion, församlingshemmet i Näsum.

18novh:30h:00Gudstjänst, Näsums kyrka

21novh:00h:00Frälsarkransmässa, Näsums kyrka

24novh:00h:00Hjulrundan 2018

24novh:00h:00Öppet hus under (H)julrundan, församlingshemmet i Näsum

28novh:00h:00Öppet hus, församlingshemmet i Näsum

X