Arkiv

Näsums Byutvecklings arkiv

Här finner Du protokoll och årsmöteshandlingar sorterade årsvis.
Från och med 2015 har vi valt att summera i punktform vad som behandlats på våra
styrelsemöten. Vill ni veta mer om vad som diskuterades under respektive punkt är ni hjärtligt välkomna att
kontakta någon ur styrelsen, se kontaktuppgifter här på hemsidan – Om Näsum- Näsums
Byutveckling.

Återkommande på varje möte är, Ekonomisk rapport då vår kassör redogör för månadens
resultat- och balansrapport samt Kvällens idéer. Kvällens idéer är både våra egna idéer, men
givetvis och gärna , även synpunkter och förslag som framkommer från byns invånare.

2015

Årsmöte_20150308
Verksamhetsberättelse_2014.pdf_byutv.
Årsbokslut_2014.pdf_Byutv
Protokoll_konstituerande_20150308
Styrelsemöte__20150112
Styrelsemöte__20150218
Styrelsemöte_20150415
Styrelsemöte_20150520pdf
Styrelsemöte _20150617
Styrelsemöte_20150909
Styrelsemöte_för_Näsums_Byutveckling_20150930

2014

Årsmöte_2014
Protokoll konstituerande_styrelsemöte_20140316
Protokoll_20140116
Protokoll_NBU140211
Protokoll NBU 20140923
Protokoll_140813

2013
VerksamhetsberättelseNBU_2013

Årsbokslut_2013
Protokoll_131208
Protokoll_130902_Byutv.
Protokoll_131002_Byutv.

X