Bli medlem

Föreningen Näsums Byutveckling bildades i maj 2013 och arbetar för att utveckla Näsum, förverkliga invånarnas gemensamma intresse samt skapa samhörighet invånarna emellan. Du kan bidra till detta genom att stödja föreningen med din medlemsavgift. Avgiften är 100 kr per hushåll och år.

Näsums Byutvecklings stadgar: Stadgar_Byutv.

Hur gör jag? Betala hushållets medlemsavgift till bankgiro 184-8084 och ange ditt/era namn och gärna en mejladress.
Tack för ditt bidrag!
//Näsums Byutveckling
X