Bredband i Näsum

2018-3-26
Svar från kommunen

Vi har nyligen fått svar från Bromöllas Kommun angående vårt brev i fiberfrågan.
Svaret finns att läsa i nedanstående länk

“Bredband – Svar från kommunen”2018-2-05
Öppet brev till kommunen

Såsom vi informerat om löpande, har Näsums Byutveckling och med tiden “dotterföreningen” Näsums Fiberförening arbetat hårt för att försöka se till att så många hushåll som möjligt kan få erbjudande om fiber. Vi har nått långt, men känner att vi snart når vägs ände om vi inte lyckas med de sista aktörerna som nu är i byn. För oss är fiber en infrastruktur som alla invånare ska erbjudas, något som i och för sig kan erbjuda oss rolig fritidssysselsättning, men ännu viktigare ge oss på landsbygden viktig och nödvändig service. Viktigt för oss alla. Idag har vi skickat en skrivelse till kommunstyrelsen, kommunalrådet och kommunchefen där vi trycker på behovet att kommunen engagerar sig ytterligare i frågan. 

Du kan läsa vårt brev i länken nedan

“Bredband till alla i Bromölla kommun”


2018-2-01
Fiberträffar

Igår kväll genomförde vi två fiberträffar med olika områden i byn och intresset var stort. Såsom vi sa på mötet är det viktigt att vi som saknar fiber utanför tätorten, OAVSETT om man har avtal med annan leverantör men inte fått fiber, intresseanmäler sig hos Telia. Detta görs på www.oppenfiber.se

Vissa av er kommer då få upp enligt bild att er adress inte tillhör “fördefinierat område” och därmed inte hittar er adress. Skriv då bara in uppgifterna själv och anmäl intresse. Denna anmälan är inte bindande på något sätt, men viktig för att signalera intresset och eventuellt möjliggöra en utbyggnad i alla områden. Telia har förlängt intresseanmälningsperioden till 28/2, därefter vet vi vilka möjligheter vi har och hur vi ska gå vidare.
2018-1-22
Näsums Fiberförening bjuder in till fiberträff

Med anledning av att både OKTV och Telia just nu har (eller har haft) erbjudanden ute till många hushåll i utkanten av Näsum bjuder vi i Näsums Fiberförening in till kortare informationsmöten för att försöka klarlägga utbyggnadsläget. Vissa delar av byns ytterområden har bara fått erbjudanden från en av leverantörerna (i vissa fall Telia, i andra fall OKTV) och andra har fått från båda.

Träffarna hålls följande datum och tider:
31/1 kl 18:30-19:30 Klagstorp, Äskekärra
31/1 kl 20:00-21:00 Drögsperyd, Slätterna, Östad, Axeltorp
6/2 kl 18:30-19:30 Västanå, Sibbarp, Blistorp

Plats för samtliga träffar är en lektionssal i biblioteksdelen på Näsums skola; se marschaller utanför.
Kan ni inte närvara på den tid/dag som stämmer med ert område så är ni givetvis välkomna på någon av de andra tiderna, men informationen kommer främst att rikta sig till dem som bor inom det angivna området.

Välkomna!

Mvh
Styrelsen i Näsums Fiberförening
Mikael Stark, Malin Wildt Persson, Elin Daufeldt, Christian Larsson, Petter Andersson, Jim Magnusson, Ola Svensson, Pauli Daufeldt

 


2017-12-04
Fiber-erbjudande ifrån Telia

Såsom vi tidigare informerat har IP Only dragit tillbaka sitt erbjudande om fiber till Näsum. Vi har därför tagit initiativ till en ny dialog med Telia för att försöka säkerställa att alla hushåll inom Näsums område ska erbjudas fiber. Efter mötet med Telia kan vi informera om följande:

– Telia har just nu ett erbjudande ute i byn om att teckna intresse för och/eller teckna avtal, vilket väljer man själv.
– Har du inte fått något erbjudande via vanlig post, kan du själv gå in och anmäla dig på https://landsbygd.oppenfiber.se/
– Liksom tidigare krävs det en viss andel som visar intresse (dock inte tecknade avtal) för att Telia ska bestämma sig för att köra
– Vi rekommenderar att du som inte har något avtal lämnar intresse eller tecknar avtal på ovan nämnd sida
– Blir intresseanmälan för liten kommer även ni som tecknat avtal att få avtalet annullerat
– Det viktigaste är att INTRESSEANMÄLAN blir tillräckligt stor
– Har du idag ett avtal med OKTV men inte fått fiber än kan du ändå anmäla ditt intresse för fiber via Telia (utan att du förbinder dig till något)

Näsums byutveckling och Näsums fiberförening kommer att bjuda in till informationsträffar i januari för de som är intresserade av att få mer information. Det troliga är att det blir tre träffar där alla bjuds in områdesvis. Telia har lovat att förlänga kampanjtiden till 31/1 för att vi ska hinna arrangera träffarna innan tiden går ut.


2017-10-03
Till er som INTE tecknat fiberavtal med OKTV

Det står nu tyvärr klart att IP Only inte kommer att verkställa sin planerade utgrävning av fiber i utkanterna av Näsum och alla tecknade avtal kommer därför att annulleras. Underlaget blev uppenbarligen inte tillräckligt stort för att göra projektet lönsamt.

Eftersom vi vet att frågan är angelägen för många av er kommer vi i fiberföreningen att fortsätta göra allt vi kan för att så många som möjligt av er ska kunna få fiber installerad. Vi var i förra veckan i kontakt med Telias dotterbolag Zitius och dom har lovat oss att titta på området igen. Vi kommer även att ta kontakt med kommunen igen för att trycka på och försöka förmå dem att göra vad som står i deras makt för att det ska bli verklighet.

Vår rekommendation till er som är intresserade av en fiberinstallation är alltså att ni tecknar avtal med Telia om/när ni så småningom får en förfrågan. Sannolikt kommer deras process också att bygga på lönsamhet först vid ett visst antal anslutningar (men underlaget är inte nödvändigtvis detsamma som för IP Only som inkluderade alla kringorter till Bromölla), och det krävs därför ett visat intresse för att utbyggnad ska bli verklighet.

Vi återkommer med mer information efterhand som vi har någon att lämna.


2017-09-22
IP Only drar sig ur Näsum

Vi har fått information att IP Only verkar annullera sina kontrakt och dra sig ur sin fiberutbyggnad på flera håll i Näsums landsbygd. Vi kommer inom kort ta kontakt med IP Only för att ta reda på vad de tänker.
Likaså kommer vi även kontakta Telia på nytt för att se om de har förnyat intresse om IP Only drar sig ur helt.


2017-05-28
Gällandes erbjudande ifrån IP Only

Om du är intresserad av att få fiber och endast har fått erbjudande från IP Only råder vi dig att skriva på detta för att eventuellt möjliggöra en utbyggnad i de områden där OKTV inte är. Om du har fått från bägge leverantörerna är det upp till dig själv att titta på och räkna på vilket erbjudande som totalt känns mest lockande och därefter välja en av dem. Vi ser att det viktiga är att göra ett aktivt val innan 31/5 som är IP Onlys sista svarsdag.


2017-04-19
Möte med IP Only

Som vi tidigare informerat har vi nu två aktörer i vårt område vad gäller erbjudande om fiber, IP Only och OKTV. En del av er har fått erbjudande från bägge, vissa endast från en. Vi har ikväll träffat IP Only för att få information om deras erbjudande vilket har gått ut till totalt 1100 fastigheter på landsbygden inom Bromölla kommun och i Näsum till alla hushåll utanför tätorten. För att IP Only ska genomföra en fiberutbyggnad krävs 65 % anslutning i området i sin helhet.

Vi konstaterar att de hushåll inom Näsum som inte själva äger sin fastighet (huvudsakligen arrendegårdar) INTE har fått erbjudandet hemskickat, det är skickat till fastighetsägaren. Det innebär också att ni inte fått information om den informationsträff som hålls av IP Only imorgon kväll. Klockan 18-20 den 20/4 (torsdag) informerar IP Only alla intresserade i Västanå skola.

Vad gäller val av aktör kan vi i fiberföreningen inte råda om ni har fått erbjudanden från bägge leverantörerna. Läs då noga erbjudandet och titta på total kostnad (fiber, installation in i huset, kostnad för leverans av tjänsterna, utrustningen etc). Fundera på om ni är intresserade av öppet eller inte öppet nät och ta kontakt med respektive leverantör (se kontakuppgifter nedan) och be dem ge er information och svara på era frågor.
Det viktiga är att komma till beslut. IP Onlys avtal innebär att de inom 6 månader (från det att det är underskrivet) återkommer med information om det blir en grävning, annars annulleras avtalet.
Vi kommer att ta en dialog med bägge aktörer för att se om det kan finnas möjlighet till ett samarbete för att nå 100 % av hushållen, det finns dock inga garantier för att detta är möjligt.

Kontaktuppgifter
OKTV
Kundtjänst 0454-980 50

IP Only
George Petrovic, george.petrovic@ip-only.se, 076-329 31 71
Janetta Rados, janetta.rados@ip-only.se, 070-425 63 25


Tidigare information

Vi har fått information om att IP Only kommit ut med erbjudande till ett antal hushåll i vissa områden av Bromöllas landsbygd. Totalt är det 1000 hushåll i hela Bromölla kommun som fått erbjudandet och det krävs 65 % anslutning för att de ska börja gräva. Vi vet inte hur stor chansen är att de får den anslutningen. Givetvis är det upp till varje hushåll att själv bestämma vem man vill ansluta sig till, men med bakgrund av att vi fått information om att OKTV kan erbjuda ett större geografiskt område i Näsum, kommer Näsums Byutveckling att fortsätta sitt samarbete med dem för att nå ut till så många som möjligt, men har också kontakt med IP Only för att följa utvecklingen.

Vi har under hösten träffat ett antal olika aktörer för att se hur och om dom är villiga att gräva ut för fiber i de olika områdena utanför Näsums tätort. Vi bedömer att statsstöden inte kommer att kunna möjliggöra någon utbyggnad via själva fiberföreningen. Dessa pengar är i princip är slut och inga mindre aktörer har beviljats några medel de senaste utlysningarna. Vi måste därför förlita oss på de marknadsaktörer som finns och det har under våra träffar glädjande nog framkommit att OKTV är beredda att gräva till de flesta aktuella områdena under de kommande åren. Den angivna tidsplanen för deras utbyggnad – som till stora delar finns tillgänglig på OKTV:s hemsida – är som följer:

Axeltorp: grävning under kvartal 4 2016 och inkoppling under kvartal 3 2017. Avtalen har redan skickats.

Västanå: Grävning under 2017; avtal har skickats ut under vintern.

Östad: Grävning pågår och fortsätter under 2017.

Drögsperyd: Planerad grävning under 2018.

Sonarp: Installation beräknas vara klar kvartal 2 2017.

Sibbarpsvägen (’mellersta delen’): Utbyggnad kommer att ske, men tidsplanen ej klar ännu. Förhoppningsvis under 2018.

Klagstorp: Finns ej med i nuvarande tidsplan, men OKTV utesluter inte att det kan bli aktuellt. Vi fortsätter att bevaka området.

Äskekärra/Orudden: Diskussioner förs med markägaren. Finns i nuläget ingen tidsplan.

Blistorp: Tyvärr det område som det i nuläget ser mörkast ut för, främst för att avstånden mellan fastigheterna är så långa. Vi kommer att fortsätta bevaka området och stöta på aktörerna om utbyggnad.

NI hittar OKTV:s utbyggnadsplan på deras hemsida via oktv.se – Bredband – Utbyggnadsplaner.

Mvh
Styrelsen i Näsums Fiberförening


Hur arbetar Näsums Byutveckling med bredbandsfrågan?

Sedan i augusti arbetar Näsums Byutveckling med att titta på hur vi kan få nedgrävd fiber till byn. Det innebär att vi tittar på hur vi eventuellt kan hitta delfinansiering till nedgrävning utanför tätorten Näsum. Bakgrunden till den begränsningen är att de bredbandspengar som finns i Landsbygdsprogrammet, en av EUs fonder, endast får ges till områden utanför tätort där man räknar med att marknaden inte kommer att erbjuda nedgrävd fiber.

Näsums Byutveckling för dock samtidigt samtal med kommunen angående tätorten, då vi vill kunna ge relevant information både vad som händer i tätorten såväl som utanför. Kommunen har nyligen tecknat avtal med Telia, och vi hoppas kunna få besked om vad som gäller inom kort.

Det är mycket arbete innan fibernedgrävning kan äga rum, men vi har den höga ambitionen att kunna påbörja nedgrävning under 2016, förutsatt att vi får EU-pengar beviljade.

På denna sida kommer vi löpande berätta var i arbetet vi är, lägga ut relevanta dokument och kartor m m.

OKTV erbjuder fiber i byn

Som en del av  er redan har uppmärksammat, har OKTV (Olofströms Kraft TV) skickat ut erbjudande om fiberuppkoppling i veckan. Vi välkomnar att en aktör nu går ut med erbju-dande! Vi hade i tisdags möte med OKTV för att höra om deras planer då de också kan på-verka vårt projekt till det bättre.

Vi vill tydliggöra att OKTV och/eller annan aktör kommer att erbjuda till hela eller delar av ”tätorten” Näsum, eventuellt även vissa hushåll på vägen dit från Olofström och mot Bromölla. De kommer dock troligtvis inte kunna gå ut med erbjudande till fastigheter utanför tätorten och det är där vi ska försöka lösa det via Landsbygdsprogrammets finansiering.

Vår målsättning och ambition är att bevaka att så många fastigheter som möjligt i och utanför Näsum får erbjudande om fiberuppkoppling. Vissa delar kommer vi att försöka lösa, andra kommer marknadens aktörer, såsom t ex OKTV, lösa.

OKTV deltog på informationsmötet den 12 november, läs vidare under fliken bredbandsmöte

Inbjudan_byaträff_151011

Varför_bredband_via_fiber_151011

Intresseanmälan_151011

X