Näsums By

Ett lite samhälle i Bromölla kommun. Ca 1100 invånare.  Bykärna med de kringliggande orterna Drögsperyd, Östad, Gonarp, Axeltorp, Oretorp, Västanå och Blistorp. Miljön i och omkring byn bjuder på fantastiska vyer och naturupplevelser.

I bykärnan finns livsmedelsbutiker, bageri, kiosk- och restaurang, postombud hårfrisör, kyrka, äldreboende på Öllerbacka och Näsums skola där även förskoleverksamheten är förlagd i direkt anslutning. Egen småbåtshamn i Klacken.

Skånetrafiken trafikerar med fasta turer med linje 561 till Olofström eller till Bromölla med anslutning till tåget. Använd gärna Skånetrafikens Reseplanerare

Flytta till Näsum

Tomter: Lediga tomter
Lägenheter: Bromölla Hem
Hus till salu: www.bovision.sewww.hemnet.se

Skola och barnomsorg

Näsums skola är en av fem skolor i Bromölla kommun som tar emot elever från förskoleklass till och med skolår 6. Det är ca 150 elever i skolan och 30 anställda. Personalen är välutbildad och erfaren.

Näsums skola arbetar för att alla elever ska få möjlighet att utvecklas i sin egen takt efter mognad och förmåga. Här grundläggs lusten att lära och där eleven får bekräftat att hon/han kan och duger.

Skolan har specialärare och specialpedagog. Skolan har tillgång till kurator och skolsköterska en dag/veckan. Skolpsykolog och logoped finns centralt placerad i kommunen och kommer till skolan vid behov. Skolan har en egen skolläkare knuten till sig.

Skolan har en likabehandlingsplan som beskriver hur skolan arbetar mot trakasserier och mobbing. När barnen lämnar Näsums skola ska:

  • Kunna skilja på vad somär bra och dåligt för dem själva
  • Våga stå för sina åsikter
  • Ha ett gott självförtroende och en god självkänsla
  • Kunna bedöma konsekvenserna av sina val
  • Ha medkänsla för andra och se sitt ansvar för andra

Elevråd finns där representanter från samtliga klasser medverkar.
Skolan har även två fritidshem Planeten med barn från förskoleklasserna samt Myggan med barn från klass 2-6.

Vill du komma i kontakt med skolan:

Rektor: Ingrid Andersson
Telefon: 0456- 822 720 eller 0709-17 10 75
E-post: ingrid.andersson@bromolla.se

Barnomsorg

Barnverksamheten i Näsum är förlagd i direkt anslutning till skolan. Här finns två förskolor Rallarstugan och Humlelyckan.

På Humlelyckan finns två avdelningar:

  • Humlelyckan (4-5 år)
  • Humlebacken (4-5 år)

Förskolan dokumenterar enligt “portfoliomodellen” där varje barns egna utveckling och lärande samlas i en pärm.

Våra öppettider är 6.30-17.00. Vid behov av barnomsorg efter 17.00 är barnen på Rallarstugan.

Förskolan disponerar över trevliga och kreativa lokaler fördelade i olika byggnader. Här finns stora ytor för utomhuslek.

Vill du komma i kontakt med förskolan:

Förskolechef : Pia Gustavsson
Telefon: 0456-82 26 37  (SMS 0709-17 10 76)
E-post: pia.gustavsson@bromolla.se
Besöksadress: Linnavångsvägen 24 A, 295 74 Näsum

X