Näsums Byutveckling har skickat in ett brev till Trafikverket angående hastighetsbegränsningen i Näsum.
Brevet finns att läsa på nedanstående länk

Skrivelse kring hastighetsbegränsning i Näsum

X