I detta beviljade projekt är vi delaktiga på ett litet hörn. Vilket innebär att vi i Näsum kommer att få möjlighet att, vid olika evenemang, ha tillgång till en mobil scen.

Projektägare: Lions stiftelse i Bromölla
Genom en professionell mobil scen ska företagare, kommuner, ideella föreningar, ungdomar och andra intresserade erbjudas en plats att samlas kring för att knyta ihop, utveckla och stärka kommunen.Lions anordnar ofta arrangemang av olika slag, men saknar en professionell scen. Inte heller i närområdet finns en mobil scen att tillgå. Efter projektet ska scenen finnas för uthyrning till en rimlig kostnad, där intäkterna ska gå till att förbättra situationen för barn och unga i området.I genomförandet köps en mobil scen med dekor, ljud- och ljusanläggning in och en utbildning i hantering av denna anordnas. Den 11 december 2016 arrangeras Bromöllas 50:e luciafirande, då samtliga lucior genom alla 50 åren är inbjudna. Scenen är då tänkt att användas för första gången.

Samarbeten
Bromölla kommun, Näsums byutveckling, Ivetofta hembygdsförening, Bromölla musik- och teaterförening, BSK Tältuthyrning samt Ivetofta sparbank.

X